اخبار شرکت و نمایشگاه

شرکت تولیدی پارس، تولید کننده موکت، فرش ماشینی، گلیم و گلیم فرش و همچنین تافتینگ یا همان موکت های پرز بلند موفق به شرکت در نمایشگاه بین المللی فرش و موکت در سال 96 گردید. در ادامه گزارش تصویری از این نمایشگاه تقدیم حضور می...