چگونه رنگ ریخته شده بر روی فرش را تمیز کنیم

چگونه رنگ ریخته شده بر روی فرش را تمیز کنیم

مقدار خیلی کم رنگ ریخته شده است ؟

کافی است تا بگذارید رنگ ریخته شده بر روی فرش خشک شود ، پس از خشک شدن رنگ آن را بوسیله ی قیچی یا تیغ ( کاتر ) تراش دهید .

مقداری رنگ لاتکس ریخته شده است ؟

یک حوله یا پارچه یا دستمال جذب کننده را بر روی رنگ به آرامی قرار دهید تا مقداری از رنگ را در خود جذب کند ،دقت کنید که دستمال را فشار ندهید تا رنگ بر روی فرش لکه ایجاد نکند .پس از آنکه مقدار زیادی از رنگ جذب دستمال شد حال می توانید بوسیله ی آب و صابون رختشویی بقیه را پاک نمایید . استفاده از سرکه نیز می تواند امکان پذیر باشد .

مقدار زیادی رنگ لاتکس ریخته شده است ؟

یک حوله یا پارچه یا دستمال جذب کننده را بر روی رنگ به آرامی قرار دهید تا مقداری از رنگ را در خود جذب کند ،دقت کنید که دستمال را فشار ندهید تا رنگ بر روی فرش لکه ایجاد نکند.سپس بوسیله آب و جاروبرقی مخصوص آب آن قسمت را دوباره تمیز کنید .این کار را همچنان تکرار کنید و پس از آن بوسیله ی یک برس با آب و صابون رختشویی بسابید .

 مقداری رنگ روغنی بر روی فرش ریخته است ؟

یک حوله یا پارچه یا دستمال جذب کننده را بر روی رنگ به آرامی قرار دهید تا مقداری از رنگ را در خود جذب کند ،دقت کنید که دستمال را فشار ندهید تا رنگ بر روی فرش لکه ایجاد نکند.سپس بوسیله ی استون ( لاک پاک کن ) به کار خود ادامه دهید . فقط توجه نمایید که ماندن به مدت زیاد مواد شیمیایی بر روی فرش باعث تغییر رنگ آن خواهد شد .