نحوه ی تشخیص فرش های ماشینی

نحوه ی تشخیص فرش ماشینی

نحوه ی تشخیص فرش های ماشینی

با وجود آنکه به نظر می رسد برخی از فرش های ماشینی که با طرح های زیبا و الیاف مناسب بافته شده اند با توجه به ارزانی  قیمت آنها از فرش های دست بافت نا مرغوب بهترند، ولی هیچگاه فرش ماشینی را با فرش دستباف در هر کیفیتی که باشد نمی توان مقایسه کرد. فرش ماشین بافت را بعد از مدتی استفاده مانند موکت مستعمل می توان به دور انداخت. در حالی که فرش دست بافت حتی نوع نامرغوب آن با مرور زمان زیباتر و با ارزش تر خواهد شد.

برای آن دسته از افرادی که قادر به تشخیص فرش های ماشینی از فرش دستباف نیستند به اختصار چند مورد از اختلاف آنها اشاره میکنیم.

نحوه ی تشخیص فرش های ماشینی

در صورتی که فرش های ماشینی را از قسمت پشت آن مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه می کنیم که تار و پود فرش به صورت بسیار مرتب و منسجم و یکپارچه شبکه بندی شده اند و همچنین حالت زبری خاصی را به هنگام دست کشیدن به روی این قسمت احساس می کنیم.

در فرش های ماشینی اشکال طرح نسبت به محور های فرش کاملا متقارن هستند.این حالتی است که فقط در فرش های بسیار ظریف و دقیق دست بافت دیده می شود.

برخلاف فرش های دست بافت که نقشه ی آن در پشت و روی فرش یکسان به نظر می رسد در فرش های ماشینی به خصوص انواع نامرغوب آن جزئیات طرح در پشت فرش بطور کامل واضح نبوده و مات به نظر می رسد.

ریشه های فرش های دست بافت در حقیقت همان امتداد تارها هستند. در صورتی که در بسیاری از فرش های ماشینی ریشه ها به صورت جداگانه بافته شده و به فرش متصل شده اند و یا اینکه فرش بدون ریشه است.به علاوه بر شیرازه ی فرش ماشینی مانند ابعاد فرش، بسیار منظم و یکنواخت است که به آسانی از شیرازه ی فرش دست بافت قابل تشخیص است.

هرگاه فرش ماشینی را از قسمت های روی آن و امتداد عرض فرش ها تا کنیم پرزها در محل تا شده به صورت ردیف های افقی کاملا منظم (مانند الیاف برس ها) در کنار یکدیگر ظاهر می شوند و فاصله ی ایجاد شده در این ردیف ها به شکل دهلیز های کاملا مستقیمی به نظر می رسد و این کیفیتی است که در میان فرش های دست بافت به طور معمول دیده نمی شود. عامل مهم دیگر در تشخیص فرش های ماشینی عدم قابلیت تا شدن آسان آن در جهت طولی و عرضی است.به همین دلیل است که فرش های ماشینی را اغلب لوله میکنند.